JUNIJ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULIJ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


Prireditelj:
Narodni dom Maribor
Ulica kneza Koclja 9
p.p. 1631, 2001 Maribor, Slovenija

Tel.:  +386 (0) 2 229 40 00
Fax.: +386 (0) 2 229 40 55
http://www.nd-mb.si

Račun (UJP Slov. Bistrica): 01270-6030358416
Matična štev.: 5650437
ID za DDV: SI24909165


INFORMACIJE, PRODAJA VSTOPNIC:
Informacijska pisarna
Narodni dom Maribor
(vhod iz Svetozarevske ulice)
Ulica kneza Koclja 9, Maribor:

Odpiralni čas:
- do festivala: vsak delavnik od 8.30 do 18.00, v soboto od 9.00 do 12.00 ter uro pred vsako prireditvijo;
- v času festivala vsak dan od 10.00 do 20.00.

E-pošta:
info@nd-mb.si, prodaja@nd-mb.si

- Informacije po telefonu:
(02) 229 40 11
(02) 229 40 50
040 744 122
031 479 000

- Faks: (02) 229 40 19


Vladimir Rukavina - direktor
(02) 22 940 01  vladimir.rukavina@nd-mb.si

Andrej Borko - pomočnik direktorja
(02) 22 940 08  andrej.borko@nd-mb.si

Marinka Jerman Jelek - pomočnica direktorja za poslovanje
(02) 22 940 04  marinka.jerman.jelek@nd-mb.si 

Alenka Klemenčič - poslovna sekretarka, producentka festivala FOLKART
(02) 22 940 01  alenka.klemencic@nd-mb.si

Špela Ribič - poslovna sekretarka
(02) 22 940 01  spela.ribic@nd-mb.si

Stanka Osterc - samostojna strokovna sodelavka za kadrovske in pravne zadeve
(02) 22 940 03 stanka.osterc@nd-mb.siRAČUNOVODSTVO:

Denis Valentan - računovodja
(02) 22 940 74  denis.valentan@nd-mb.si

Sabina Špendl - knjigovodstvo
(02)2 22 940 26  sabina.spendl@nd-mb.si

Mitja Praštalo - strokovni sodelavec
(02) 22 940 07  mitja.prastalo@nd-mb.siMARKETING:

Mirjana Mladič - vodja marketinga:
(02) 22 940 27  mirjana.mladic@nd-mb.si

Katja Žižek - strokovna sodelavka za marketing
(02) 22 940 17  katja.zizek@nd-mb.si


STIKI Z JAVNOSTMI:
Boris Črnič - vodja stikov z javnostmi
(02) 22 940 15  boris.crnic@nd-mb.siKONCERTNA POSLOVALNICA:

Barbara Švrljuga - vodja programa
(0)2 22 940 25  barbara.svrljuga@nd-mb.si

Tina Vihar - producentka:
(02) 22 940 14  tina.vihar@nd-mb.si

Tadeja Nedog - producentka
(02) 22 940 06  tadeja.nedog@nd-mb.si

Gregor Čerič - strokovni sodelavec za pripravo projektov
(0)2 22 940 66  gregor.ceric@nd-mb.si 

Milan Latin - Muso - glasbeni sodelavec
(02) 22 940 51  milan.latin@nd-mb.si

 

GLEDALIŠKA DEJAVNOST:
Marjan Rajbenšu - producent gledališke dejavnosti
(02) 22 940 05  marjan.rajbensu@nd-mb.si 


TEHNIKA: tehnična vprašanja: tehnika@nd-mb.si

Miloš Brankov - vodja tehnike
(02) 22 940 09  milos.brankov@nd-mb.si

Gaber Lesjak - tonski tehnik
(02) 22 940 57  gaber.lesjak@nd-mb.si

Luka Belšak - odrski tehnik
(02) 22 940 10  luka.belsak@nd-mb.si

Bojan Golnar - lučni mojster
(02) 22 940 10

Davorin Sel  - odrsko scenski delavec
(02) 22 940 10


INFORMACIJSKA PISARNA:

Neli Koletnik - prodajna referentka:
(02) 22 940 11  prodaja@nd-mb.si

Sabina Bračič - prodajna referentka
(02) 22 940 50  info@nd-mb.si


RECEPCIJA: recepcija@nd-mb.si 

Rajko Volovšek - receptor
(02) 22 940 60  rajko.volovsek@nd-mb.si

Samo Kacijan - receptor
(02) 22 940 60  samo.kacijan@nd-mb.si 

Željko Žukina - receptor
(02) 22 940 60  zeljko.zukina@nd-mb.si